Application

Dr. Charlotte Glassér – [The curriculum and didactics of Entreprenurship, Enterprising & and Innovative Thinking in Swedish High Schools – a case study of Swea High School”] – Entreprenörskapets, Företagandets och det Innovativa tänkandets Läroplansdidaktik (EFID) i Gymnasieskolan: En fallstudie av Sveagymnasium